Τοπογραφική αποτύπωση επιμετρήσεις και χαράξεις επί του εδάφους στα πλαίσια του έργου αγροτική οδοποιία Δήμου Έδεσσας Τ,Κ, Κερασιάς