Τοπογραφική αποτύπωση επιμετρήσεις και χαράξεις επί του εδάφους στα πλαίσια του έργου παρεμβάσεις για την διατήρησης της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων των υδατορεμάτων της Αλμωπίας.