Τοπογραφική αποτύπωση επιμετρήσεις και χαράξεις επί του εδάφους στα πλαίσια του έργου ασφαλτόστρωση διαδρόμου προσγείωσης αεροδρομίου Δήμου Έδεσσας.