Τοπογραφική αποτύπωση επιμετρήσεις και χαράξεις επί του εδάφους στα πλαίσια του έργου βελτίωση αγροτικής οδοποιίας τοπικών κοινοτήτων κεντροδυτικού άξονα (Πολυκάρπη, Ξιφιανή) του Δήμου Αλμωπίας.