ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το τεχνικό γραφείο Δίου Α. Αντώνιος ιδρύθηκε το 2015 με έδρα την Έδεσσα.
Σκοπός του γραφείου είναι να προσφέρει κάθε είδους υπηρεσία και συμβουλή σε θέματα τοπογραφικών εφαρμογών με σκοπό:

Τοπογραφικές μελέτες:

• Έκδοση οικοδομικών αδειών.
• Συμβολαιογραφικές πράξεις.
• Τοπογραφικά διαγράμματα πράξης χαρακτηρισμού – δασαρχείο
• Διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών.
• Μελέτη εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκά συστήματα ή άλλες ανανεώσιμες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως Αιολική Ενέργεια, Γεωθερμική, Ηλιακή, Υδραυλική, Παραγωγή βιομάζας καθώς και χωροθέτηση στη φάση της κατασκευής ενταγμένη στο Εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, καθώς και στα άλλα υπόβαθρα που απαιτούνται.
• Αποτύπωση κοινοφελών δικτύων.
• Σήμανση επί εδάφους οικοπέδων-αγροτεμαχίων.
• Υποστήριξη εργοταξίων (αποτυπώσεις εκτάσεων και δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους, υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων – κατασκευών).
• Σύνταξη διαγραμμάτων & πινάκων αναλογισμού.
• Εντοπισμός Ιδιοκτησιών